Тільки море. Роман Петрук

Живопис

4 листопада 2019 року

Тільки море

…Хто не був оточений зі всіх боків морем,

той не має уявлення про світ і свою спорідненість зі світом.

Гете

Концепція циклу творів «Тільки море» народилася під час пленерів на Чорному морі, яке постає важливою складовою мистецького світу Романа Петрука. Ця серія – одна з іпостасей майстра, у доробку якого також серії київських пейзажів, портретного живопису, іконних зображень, квіткових сюжетів.

Роман Петрук витворює своїми композиціями філософію моря. Одвічне протиборство космічних стихій – землі, неба, води, а водночас їхня гармонійна поєднаність постають у його творчості як першооснова і сьогочасність людського буття. Митець відшукує цю гармонію, ці невловні порухи протистоянь, відтворює мовою живопису могутній і вічний організм моря, вловлює кардіограму суголосності хвиль, що вдаряють об берег, із серцебиттям людини.

Морська епопея Романа Петрука сповнена настроїв: супокійність моря а чи його збуреність, мить заходу-сходу, вібрації повітря, в якому відображається небо, скрики пролітаючих чайок – все це разом створює симфонію єдності і гармоній з композиційним переважанням кола (небесного світила) і прямої (горизонту) як медитативних складових, що символізують космічну сферу і буття людини у розмаїтих його проявах.

Мистецька візія цих моредосліджень вражає густизною глибинної таїни морської стихії, витонченою колористикою – як всеосяжний погляд моря, його одвічна таїна. На полотнах Романа Петрука море постає у його божественному задумі і виявах. «Кожен з нас – це море», – промовляє автор цієї морської саги.

Доктор мистецтвознавства,

старший науковий співробітник

Леся Смирна